היום: יום רביעי 23 ספטמבר 2020
הפורטל הישראלי
להתפתחות אישית ועסקית

המתכון האולטימטיבי לשמחה

מהו המתכון האולטימטיבי לשמחה?

מדוע יש אנשים שאינם שמחים?

כשיש לנו חסר נוצר לנו חלל.

חסר מפר את השמחה וממלא אותנו עצב.

אבל אם נמלא את החלל, אנחנו נראה שאנו מסוגלים למצות יכולות שלא היו לנו קודם.

ככל שהחסרים שלנו בחיים מתמלאים בעשייה, כך אנו הופכים שמחים יותר.

אדם שיש לו חסר יש לו כעסים, וכאשר החסרים שלו מתמלאים, נעלמים הכעסים ומתחלפים בשמחה.

שמחה = סיפוק

בכל פעם שאדם מצליח להתמודד עם בעיה מסוימת הוא חש סיפוק, וכשהוא חש סיפוק הוא חש שמחה.

לכן כדי לחוש שמחה אנו חייבים להתמודד עם הדברים.

ההתמודדות מחייבת אותנו לחפש כיוון.

כשיש לנו דרך, כשיש לנו כיוון, כשיש לנו מסלול, כשאנו יודעים שיש לנו משמעות, זה מספק אותנו וגורם לנו לשמחה.

אם יש לנו דרך, אם יש לנו מטרה, בסופו של דבר אנו נגיע לסיפוק.

אם נתבונן נכון על החיים, החיים יתבוננו בנו אף הם בצורה נכונה.

אם ניקח לעצמנו כאתגר נקודה מסוימת אותה היינו מעוניינים לתקן בעצמנו ונציב אותה כמטרה, הרי שככל שאנו נתגבר על האתגר כך נהיה מסופקים יותר וכך נהיה שמחים יותר.

השמחה היא הנקודה הפנימית העמוקה ביותר בחיים שלנו.