היום: יום שישי 14 יוני 2024
הפורטל הישראלי
להתפתחות אישית ועסקית

משכנתא בפורטוגל

משכנתא בפורטוגל תוכלו לקבל על כל נכס, גם אם אינכם תושבי המדינה.

תנאים בסיסיים:

 •  סכום ההלוואה הוא עד 80% מערך הנכס המוערך.
 •  סכום המשכנתא המינימלי הוא 50,000 יורו.
 •  תקופת ההלוואה היא 5-30 שנים.
 •  שיעור קבוע מ -3.9%.
 •  ריבית משתנה - מ -3.6% (מורכבת משווי מדד מצב השוק וריבית הבנק).
 •  אפשרות להחזר הלוואה מוקדם.
 •  דמי ניהול החל מ -500 אירו.
 •  ביטוח חובה של הנכס הנרכש.
 •  ביטוח חיים של לווה.
 •  הדרישה העיקרית של בנקים פורטוגלים היא כושר הפירעון של הלווה.
 • לכן, אם אתם רוצים לקבל משכנתא בפורטוגל לצורך רכישת נדל"ן, אז תהיו מוכנים שהבנק ייקח הכל בחשבון.

ההכנסה החודשית, האשראי וההתחייבויות שלך:
 •  הכנסה מהעבודה העיקרית.
 •  הכנסות מהשקעות וכו '.
 •  עלויות אחזקה.
 •  הלוואות או התחייבויות אחרות.

כאשר הבנק מקבל את כל המסמכים המלאים למשכנתא הנדל"ן, זמן הטיפול הממוצע לוקח מספר ימים למספר שבועות.

רשימת המסמכים הנדרשים בבקשה לבנק פורטוגל להלוואת משכנתא לתושבי חוץ:
 •  דרכון בינלאומי.
 • תעודת העסקה באנגלית / פורטוגזית (שם, תפקיד, פרטי דרכון, משכורת ביורו, חותמת חברה, חתימת מנהל).
 •  תעודת הכנסה שנשלחה ממשרד המס לשנה האחרונה מתורגמת לפורטוגזית.
 •  קבלות מהבנק בו נפתח חשבון השכר לעסקאות לחצי השנה האחרונה. התשלומים חייבים להתאים לסכומים המצוינים בתעודת מס הכנסה.
 • מסמך המאשר את מקום המגורים.• מספר זיהוי מס - NIF (Numero de Indentificacao Fiscal) שהתקבל על ידי הלווה ברשות המסים במקום רכישת הנכס.
 •  היסטוריית אשראי, מכתב המלצה מהבנק.
 •  הצהרת בנק המאשרת את זמינות הסכום לתשלום הראשון בחשבון.

יש לתרגם את כל המסמכים הנ"ל לאנגלית ופורטוגזית ולאשר אותם על ידי המדור הקונסולרי בשגרירות פורטוגל.

לאחר אישור מקדים, הבנק מעריך את שווי הנכס שנרכש לצורך חישוב סכום ההלוואה.

במקרה של תשובה חיובית מהבנק יהיה צורך לפתוח חשבון שוטף.

לשם כך נדרשים מסמכים כגון:
 •  דרכון בינלאומי.
 •  מספר זיהוי מס - NIF (Numero de Indentificacao Fiscal).
 •  תעודת לידה.
 •  מסמכים המאשרים את כתובת המגורים.
 •  סכום מ -250 אירו לחידוש החשבון עם הפתיחה.